top of page
Rundale_ikonas.png
Rundale_ikonas2.png
Rundale_ikonas3.png

BOJĀTS  GLEZNOJUMS

Pirms restaurācijas Rundāles pils skaistie griestu un sienu gleznojumi bija ļoti sliktā stāvoklī. Krāsu slānis bija saplaisājis un deformējies, bet vietās, kur cauri tecējis lietus, bija radušies apmetuma nobirumi un pelējums. Vairākās vietās oriģinālos gleznojumus sedza 19. gs. pārgleznojumi vai aizkrāsojumi — mēģinājumi uzlabot vai aizsegt sākotnējos gleznojumus.

 

Pirms ķerties pie gleznojumu atjaunošanas, restauratori uzmanīgi dokumentē  dažādos bojājumu veidus un apjomu. Tas nepieciešams, lai zinātu, kādi darbi būs jāveic, un saglabātu ziņas par gleznojumu stāvokli pirms to restaurācijas.

Rundale_3uzd_Pilnibas-rags.jpg

Atpazīstiet   bojājumus attēlā un atzīmējiet   tos kontūrzīmējumā. Tad nolasiet bojājumu atrašanās vietas pēc koordinātu tīkla.

 

Sameklējiet un noklausieties burtu un ciparu kombinācijām atbilstošos audio fragmentus. Salikti pareizā kārtībā, tie veidos jautājumu, uz kuru atbildi atradīsiet griestu gleznojuma attēlā. Pareizā atbilde ir parole, kas ļaus pabeigt spēli.

UZDEVUMS

A

B

C

D

E

Gleznojumam ir konstatēti šādi bojājumi, atzīmējiet tos  kontūrzīmējumā:

1

Rundale_pelejums.png

Pelējums

Rundale_krasu izbirums.png

Krāsu izbirums

Rundale_apmetuma izbirums.png

Apmetuma izbirums

Rundale_pargleznojums.png

Pārgleznojums

Rundale_bojajums.png

Mehānisks bojājums

2

3

4

NOBERZTA

PAGRABĀ

RADĪTS

MATERIĀLI

ATBALSS

GADĀ

GRĪDAS

PĀRVEIDO

KURĀ

GADSIMTĀ

PORCELĀNS

ZELTA

PRĀTĀ

SAJUCIS

GLEZNAS

ANTĪKAS

TRŪCĪGI

PIEKTDIENĀ

SLIKTĀ

GAISMĀ

5

LIELCEĻA

RUNDĀLE

RESTAURĒ

STRŪKLAKU

GLEZNOJUMS

*Paroli  jāraksta ar mazajiem burtiem.

6

CIK DAUDZ

KĀPĒC

ATRODIET

VIRSMA

SPOKOJAS

bottom of page