top of page
Rundale_ikonas.png
Rundale_ikonas2.png
Rundale_ikonas3.png

Atpazīstiet   bojājumus attēlā un atzīmējiet   tos kontūrzīmējumā. Tad nolasiet bojājumu atrašanās vietas pēc koordinātu tīkla.

 

Sameklējiet un noklausieties burtu un ciparu kombinācijām atbilstošos audiofragmentus. Salikti pareizā kārtībā, tie veidos jautājumu, uz kuru atbildi atradīsiet sienas    gleznojuma attēlā. Pareizā atbilde ir parole, kas ļaus pabeigt spēli.

BOJĀTS  GLEZNOJUMS

Pirms restaurācijas Rundāles pils skaistie griestu un sienu gleznojumi bija ļoti sliktā stāvoklī. Krāsu slānis bija saplaisājis un deformējies, bet vietās, kur cauri tecējis lietus, bija radušies apmetuma nobirumi un pelējums. Vairākās vietās oriģinālos gleznojumus sedza 19. gadsimta pārgleznojumi vai aizkrāsojumi — mēģinājumi uzlabot vai aizsegt sākotnējos attēlus.

 

Pirms ķerties pie gleznojumu atjaunošanas, restauratori uzmanīgi dokumentē  dažādos bojājumu veidus un apjomu. Tas nepieciešams, lai zinātu, kādi darbi būs jāveic, un saglabātu ziņas par gleznojumu stāvokli pirms to restaurācijas.

Rundale_3uzd_Pilnibas-rags.jpg

A

B

C

D

E

UZDEVUMS

Gleznojumam ir konstatēti šādi bojājumi.  

Atzīmējiet tos  kontūrzīmējumā:

Rundale_pelejums.png

Pelējums

Rundale_krasu izbirums.png

Krāsu izbirums

Rundale_apmetuma izbirums.png

Apmetuma izbirums

Rundale_pargleznojums.png

Pārgleznojums

Rundale_bojajums.png

Mehānisks bojājums

*Parole    jāraksta ar mazajiem burtiem.

1

2

3

4

5

6

bottom of page