top of page
Rundale_I_upd.png

I

II

III

Rundale_ikonas.png
Rundale_ikonas5.png
Rundale_ikonas6.png

PILS PLĀNS

Rundāles pils restaurācijas darbu plānošana  aizsākās 20. gadsimta 60. gadu vidū. Pils atjaunošanā   iesaistījās  arī glezniecības students Imants Lancmanis. Rundāles pils izrādījās viņa dzīves aicinājums — vēlāk viņš kļuva par Rundāles pils muzeja direktoru un veltīja vairāk nekā 40  gadu  pils pētniecībai un restaurācijai.

Imants-Lancmanis-03.png

Imants Lancmanis

UZDEVUMS

Iepazīstieties  ar direktora piezīmēm un pils plānu, saprotot, kur atrodas   viņa minētās telpas un priekšmeti. Piezīmēs aprakstīta situācija pirms telpu restaurācijas, taču attēlos uz kartītēm redzamas jau atjaunotas telpas un to detaļas.

Sameklējiet kartītes, kas atbilst aprakstam, un novietojiet tās atbilstošajās vietās uz pils plāna.

Pareizi sakārtojot pils otrā stāva plānu, atradīsiet paroli, kas ļaus piekļūt nākamajam uzdevumam.   Parole lasāma virzienā no augšas uz leju, un tajā ir 9 burti.

*Parole jāraksta ar mazajiem burtiem.

bottom of page