top of page
Rundale_ikonas.png
Rundale_ikonas2.png
Rundale_ikonas6.png

KRĀSNS PODIŅI

Rundāles pils restaurācijas sākumā savā vietā atradās tikai trīs krāsnis. Vairāki desmiti krāšņu bija laika gaitā nojauktas, pārbūvētas vai sabrukušas. Restauratori tās atjaunoja, izmantojot dažādās pils telpās un tās apkārtnē atrastos krāsns podiņus un to lauskas. Lai lauskas pareizi savienotu, restauratori uzmanīgi pētīja podiņu apgleznojumus — uz tiem attēlotas dažādas ainavas ar ēkām, cilvēkiem un putniem.

Salieciet īstajās vietās  krāsns podiņu “lauskas”.  Jums palīdzēs ekrānā redzamais attēls.

 

 Kad visi fragmenti būs pareizi novietoti, tukšajās vietās atklāsies uzraksts — parole, kas ļaus piekļūt nākamajam   uzdevumam.   Parole lasāma no kreisās puses uz labo, un tajā ir 7 burti.

UZDEVUMS

*Parole jāraksta ar mazajiem burtiem.

Rundale_restauratori_2uzd_podinkras.jpg
bottom of page